บริการ PEO

เมื่อใช้บริการ PEO ของเราในการจัดการสัญญาจ้างงานของคุณ

คุณต้องการที่จะอยู่มุ่งเน้นธุรกิจหลักของคุณหรือไม่? คุณมีพนักงานที่ทำงานในประเทศไทยและคุณจำเป็นที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน?

ด้วยบริการ PEO, ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่ใช้เวลาของคุณ เราดูแลทุกอย่าง! พนักงานของคุณทำงานภายใต้สัญญาไทยและเราดูแลจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของคุณในประเทศไทยและจัดจ้างพนักงานทุกคนของคุณภายใต้สัญญาไทย
การลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายพนักงานและเงินเดือน ทำให้คุณบริหารธุรกิจและทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทุกคนในธุรกิจต้องการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและจะรวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานด้วย ฟังก์ชันการจ่ายเงินเดือนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการบริการที่จำเป็นนี้ได้ แถมยังลดต้นทุนการจ้างงานได้อีกด้วย

PEO คืออะไร?

PEO หมายถึงองค์การนายจ้างมืออาชีพ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลการจ้างและดูแล จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ของคุณ เพื่อที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริการ PEO รวมการจ้างของเงินเดือนผลประโยชน์ของพนักงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริการของ อะต้า เซอร์วิส พลัส เราจ้างพนักงานของคุณ โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เราแบ่งปันความรับผิดชอบการเป็นนายจ้างกับคุณ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน

ประโยชน์ของการใช้ PEO ในประเทศไทย

 • สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย
 • ทำสัญญาจ้างเกี่ยวข้อตกลงกับกฎหมายไทย
 • ประหยัดเวลาโดยการลดงานด้านบริหารของคุณ
 • หลีกเลี่ยงการรับสมัครพนักงานใหม่ที่เข้ามาดูแลการจัดการทรัพยากรบุคคล

Are you aware that:

 Companies that have recourse to PEO services for at least one year are about 50% less likely to go bankrupt than others.
  In one year, the staff turnover rate of companies using PEO services is reduced by 10 to 14% in comparison with similar companies.

Source: “Professional Employer Organizations: Keeping Turnover Low and Survival High”, NAPEO, 2014

บริการ PEO และ Payroll Outsourcing ของเราประกอบด้วย

 การคำนวนเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 • คำนวณรายได้สำหรับพนักงาน
 • ให้ แบบฟอร์มภ.ง.ด. 1 ภาษีเงินได้
 • การจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงาน

 ประกันสังคม

 • ยื่นประกันสังคมรายเดือน
 • เพิ่มพนักงานใหม่ในระบบประกันสังคม
 • แจ้งการประกันสังคมสำหรับสัญญาสิ้นสุดการจ้างงานหรือการเลิกจ้าง

 บริการด้านทรัพยากรบุคคล

 • เสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญา
 • ดูแลจดหมายแจ้งเตือนถึงพนักงาน
 • รายงานเงินเดือน

คุณทราบว่า:

  บริษัท ที่ได้ขอความช่วยเหลือไป PEO บริการสำหรับอย่างน้อยหนึ่งปีจะมีประมาณ 50% โอกาสน้อยที่จะเจ๊งกว่าคนอื่น ๆ
  ในหนึ่งปีมีอัตราการลาออกของพนักงานของ บริษัท ที่ใช้บริการ PEO จะลดลง 10-14% เมื่อเทียบกับ บริษัท ที่คล้ายกัน

คุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับบริการสำนักงานให้เช่าของเราหรือไม่?

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลของคุณ! ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเรา

มาเยี่ยมชมสำนักงานบริการของเราขอและเปรียบเทียบราคาของเรา!
ATa Services, เป็นทางเลือก PEO สำหรับคุณแน่นอน

Back to top