บริการ PEO

By using our Payroll Outsourcing Services, let us manage your staff contacts

view on a desk with the sentence outsourcing in 3d

คุณต้องการที่จะอยู่มุ่งเน้นธุรกิจหลักของคุณหรือไม่
คุณมีพนักงานที่ทำงานในประเทศไทยและคุณจำเป็นที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน?

ด้วยบริการ PEO, ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่ใช้เวลาของคุณ เราดูแลทุกอย่าง! พนักงานของคุณทำงานภายใต้สัญญาไทยและเราดูแล จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของคุณในประเทศไทยและจัดจ้างพนักงานทุกคนของคุณภายใต้สัญญาไทย

PEO คืออะไร?

PEO หมายถึงองค์การนายจ้างมืออาชีพ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลการจ้างและดูแล จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ของคุณ เพื่อที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริการ PEO รวมการจ้างของเงินเดือนผลประโยชน์ของพนักงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการของATa เราจ้างพนักงานของคุณ โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เราแบ่งปันความรับผิดชอบการเป็นนายจ้างกับคุณ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน

ประโยชน์ของการใช้ PEO ในประเทศไทย

 • สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย
 • ทำสัญญาจ้างเกี่ยวข้อตกลงกับกฎหมายไทย
 • ประหยัดเวลาโดยการลดงานด้านบริหารของคุณ
 • หลีกเลี่ยงการรับสมัครพนักงานใหม่ที่เข้ามาดูแลการจัดการทรัพยากรบุคคล

คุณทราบว่า:

  บริษัท ที่ได้ขอความช่วยเหลือไป PEO บริการสำหรับอย่างน้อยหนึ่งปีจะมีประมาณ 50% โอกาสน้อยที่จะเจ๊งกว่าคนอื่น ๆ
  ในหนึ่งปีมีอัตราการลาออกของพนักงานของ บริษัท ที่ใช้บริการ PEO จะลดลง 10-14% เมื่อเทียบกับ บริษัท ที่คล้ายกัน

แหล่งที่มา: “Professional Employer Organizations: Keeping Turnover Low and Survival High”, NAPEO, 2014

PEO และ Payroll Outsourcing บริการของเราประกอบด้วย

 เงินเดือนและการประมวลผลเงินเดือน

 • คำนวณรายได้สำหรับพนักงาน
 • ให้ แบบฟอร์มภ.ง.ด. 1 ภาษีเงินได้
 • การจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงาน

 ประกันสังคม

 • ส่งประกันสังคมรายเดือน
 • เพิ่มพนักงานใหม่กับระบบประกันสังคมไทย
 • แจ้งประกันสังคมสำหรับสัญญาสิ้นสุดการจ้างงานหรือการเลิกจ้าง

 บริการทรัพยากรบุคคล

 • คำแนะนำเกี่ยวกับข้อสัญญา
 • รีวิวของตัวอักษรให้กับพนักงาน
 • รายงานเงินเดือน

คุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ PEO ของเราหรือไม่

รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเราและเราจะแนะนำคุณวิธีการทำงานการบริการการจัดการเงินเดือนของเรา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

ATa บริการวิธีการแก้ปัญหาของคุณ PEO

Back to top