บริการด้านการจัดทำบัญชี

ค้นหาบริการด้านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณมี บริษัท ในประเทศไทยและคุณต้องการ outsource บัญชีของรายงานทางการเงินของคุณหรือไม่
คุณไม่ต้องการที่จะจ้างนักบัญชี?
ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะใช้outsource บัญชีของคุณหรือไม่

บริการจัดทำบัญชีทางการเงินของเราช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจของคุณได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น! ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีและมีความรู้ในการทำบัญชีและดูแลเรื่องการเงิน ที่เรามีให้บริการแบบรายเดือน / รายปี ดูแลบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมทั้งยื่นภาษีให้ด้วย

บริการจัดทำบัญชี

  1. บริการยื่นแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ30, รายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร
  2. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่มีกรมสรรพากรยอมรับ, จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท, บัญชีสินค้า และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด
  3. บริการยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม
  4. บริการยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) , ยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด. 50) ส่งสรรพากร
  5. จัดทำงบทดลองรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร, รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ, ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา

คุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการบริการบัญชีของเราหรือไม่

กรุณาติดต่อทีมงานของเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติม!

หาข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ ATa, การแก้ปัญหาทางธุรกิจของคุณ

Back to top