บริการสนับสนุนทางธุรกิจ

ราเสนอบริการทางธุรกิจต่างๆเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณโดยการดูแลของงานที่ใช้เวลานานของคุณไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมหลักของคุณ:

เราทำบันทึกสรุปและรายงานธุรกรรมจากการดำเนินธุรกิจของคุณเพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น

ATA-Services-Professional-Serviced-Office-in-Bangkok

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยบริการของเรา:

บริการด้านการจัดทำบัญชี

บริการจัดหางาน

บริการ PEO

Back to top