ติดต่อเรา

Our Office Company

ติดต่อเรา

อะต้า เซอร์วิส – บางนาคอมเพล็กซ์ออฟฟิตทาวเวอร์
2/51 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้น 11
ซอยบางนา-ตราด 25  เขตบางนาเหนือ แขวงเขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

☎ +66(0)27 44 31 80-1
📱 Direct line: +66 (0) 21 68 4901-3
📧 info@ata-services.com
https://www.ata-officerental.com

คุณสามารถเข้าถึงไปยังสำนักงานของเราที่มีจีพีเอสต่อไปนี้พิกัด:

  • Latitude : 13.668008
  • Longitude : 100.636775

อะต้า เซอร์วิส ออฟฟิต- กรีนทาวเวอร์
3656 / 49-52 อาคารกรีนทาวเวอร์ชั้น 16
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

☎ +66 (0) 21 68 49 00-9
📱 Direct line: +66 (0) 21 68 4901-3
📧 info@ata-services.com
https://www.ata-officerental.com

คุณสามารถเข้าถึงไปยังสำนักงานของเราที่มีจีพีเอสต่อไปนี้พิกัด:

  • Latitude : 13.71623
  • Longitude : 100.57239
Back to top